макси

1 место - Сорокин В. и Рэгги

медиум

1 - Тарасюк Л. и Белка

2 - Гущина С. и Тори

3 - Шумакова Д. и Клепа

мини

1 - Сагдеев Р. и Драйв

2 - Шишкина А. и Чероки

3 - Ларионова С. и Верона

той

1 - Гущина С. и Лика

2 - Шишкина А. и Рики

3 - Сычева Ю. и Юла