Класс Азы

макси + медиум

 

 

1 - Гущина С. и Джиффи

2 - Гущин М. и Хонда

3 - Шумакова Д. и Стеша

Класс Азы

мини + той

 

 

 

1 - Кузнецова Е. и Жейт

2 - Сагдеев Р. и Бэст

3 - Неверова М. и Рэй

Класс Ступени

макси + медиум

 

 

 

                             

                             1 - Рытова Д. и Рада

                             2 - Шумакова Д. и Клепа

Класс Ступени

мини + ирй

 

 

 

 

                               1 - Кузнецова Е. и Жейт

                               2 - Маякина Е. и Боня

                               3 - Сагдеев Р. и Бэст

 

Класс Опыт

макси

 

 

 

 

1 - Ларионова С. и Фанта

2 - Сорокин В. и Рэгги

Класс Опыт

медиум

 

 

 

1 - Гущина С. и Тори

2 - Подкопаев Ю. и Рада

3 - Маякинв Е. и Аксель

Класс Опыт

мини+той

 

 

 

1 - Гущина С. и Лика

2 - Сагдеев Р. и Драйв

3 - Фролова Н. и Риччи